NGŨ HÀNH LÀ GÌ VÀ QUY LUẬT TƯƠNG SINH, TƯƠNG KHẮC, TƯƠNG THỪA, TƯƠNG VŨ

Ngũ hành là năm đặc tính của khí hay năm loại khí thay đổi theo thời gian. Ví dụ: đá, tuyết, hơi nước, sương thể hiện các thay đổi của nước theo thời gian. Tương tự, ngũ hành là năm nguyên tố vật lý trong tự nhiên: “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ “ đại diện cho các dạng thức khác nhau của khí. Từ quan trọng ở đây là hành. Sự chuyển động, chuyển dịch, tương tác của mỗi hành, chứ không phải của từng nguyên tố riêng rẽ, là đối tượng được quan tâm nghiên cứu. Bạn hãy nhớ, cái cây, hòn đá, con người thật sự là một khối năng lượng hòa trộn – là các hành tương tác với nhau. Từ khi hình thành và sinh ra cho tới khi trưởng thành và thoái hóa, mọi thứ đều xoay vần xung quanh những thay đối của âm dương.

Sự tương tác của ngũ hành tạo ra vạn vật tồn trại trên trời, dưới đất và trong mỗi con người. Mỗi hành có một đặc tính riêng về khí, và do đó, tương tác với các hành khác theo những cách khác nhau. Hỏa khí sinh nhiệt, thố khí cố kết lại với nhau, kim khí co cụm lại, thủy khí rơi xuống, mộc khí vươn lên. Phương thức tương tác cùa ngũ hành quyết định sự cân bằng của khí trong tự nhiên, trong không gian sống và làm việc, và trong chính cơ thế chúng ta.

Tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ kết hợp lại thành hệ chế hoá, biểu thị mọi sự biến hóa phức tạp, không lường của sự vật.

  • Luật tương sinh: Có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 mệnh có quan hệ xúc tiến, nương tựa lẫn nhau. Theo luật tương sinh, hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.
  • Luật tương khắc: Có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Tương khắc duy trì sự cân bằng, nhưng nếu tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hóa trở nên bất thường. Trong tương khắc, mỗi mệnh cũng lại có hai mối quan hệ: Cái khắc nó và cái nó khắc.
  • Từ quy luật tương khắc, suy rộng thêm ta có thêm tương thừa (nghĩa là khắc quá đỗi) và tương vũ (nghĩa là khắc không nổi mà bị phản ngược lại).

Hiện tượng tương sinh, tương khắc luôn không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, và ngược lại trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển bền vững.

Việc chọn màu sắc hợp bản mệnh có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng và điều tiết hài hòa các yếu tố âm dương, ngũ hành của từng người. Việc bạn lựa chọn màu sắc cho trang phục như quần áo, giày dép, phụ kiện đá phong thủy, màu xe theo tuổi… là rất cần thiết để cân bằng bản mệnh. Việc làm này theo phong thủy sẽ đem lại may mắn và hiệu quả cao trong công việc.