LONG MALA DZI 5 MẮT, AMBER, TURQUOISE

13.300.000₫
Trạng thái : Hết hàng

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mã sản phẩm

PVN971

Viên Dzi 5 mắt kết hổ phách và ngọc lam thiết kế đặc biệt cho cô khách mạng Thiên Thượng Hoả.

Dzi 5 mắt đại biểu cho Ngũ Trí Như Lai hay Ngũ Phương Phật, là 5 vị Phật tối cao của Phật giáo Kim Cang Thừa hay Phật giáo Tạng. 5 vị Phật này trú trong 5 vòng giải thoát của Mandala Kim Cang giới, mỗi vị là đại diện cho một con đường đi tới Niết Bàn.

Dzi 5 mắt cũng được xem là dụng cụ phép thuật, giúp các mong cầu trở thành hiện thực nên Dzi 5 mắt cũng được săn tìm nhiều.

- Hộp giấy sang trọng - Túi giấy