NYCT | MALA NGỌC BÍCH MIX CANELIA

3.314.000₫
Trạng thái : Hết hàng

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

NHƯ Ý CÁT TƯỜNG | NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH

Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn trải qua năm trạng thái là: Hỏa (火), Thủy (水), Mộc (木), Kim (金), Thổ (土). Năm trạng thái này gọi là Ngũ hành (五行), không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật trong mối tương quan hái hòa, thống nhất.[

Học thuyết Ngũ hành diễn giải sinh học của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản (生 - Sinh) còn gọi là Tương sinh và (克 - Khắc) hay Tương khắc.

Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để phát triển. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến, nương tựa lẫn nhau. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, ứng dụng vào y học còn gọi là mẫu và tử.

Trong quan hệ Tương sinh, mỗi Hành đều có mối quan hệ với hai Hành khác (hai vị trí khác: Cái-Sinh-Nó và Cái-Nó-Sinh). Người hình tượng hóa quan hệ tương sinh cho dễ hiểu bằng hình ảnh quan hệ Mẫu - Tử: chẳng hạn Mộc (Mẹ) sinh Hỏa (Con).

Luận về mạng Hoả, Hoả cũng có thể coi là tương sinh với Hoả. Nhưng việc kết hợp Hoả với Hoả cũng cần cẩn thận, bởi Hoả nhiều quá cũng không tốt. Vì vậy nhiều người cho rằng với mạng Hoả, Mộc vẫn là hành tương sinh tốt nhất.

Mẫu mala mới nằm trong bộ Như Ý Cát Tường |Ngũ Hành Tương Sinh nhà OM kết hợp hai màu Xanh và Đỏ tượng trưng cho mạng Mộc và Hoả. Cũng là sự kết hợp giữa Ngọc bích Canada và Carnelian, charm bạc và đặc biệt Linh phù giúp giải tam tai, sao xấu,..

MS: 3314PVN3138

#OM_Malas_Shop #Vòng_tay #Vòng_tay_Như_ý_cát_tường #Ngũ_hành_tương_sinh #Vòng_tay_theo_mệnh #Mệnh_Hoả #Ngọc_bích #Mã_não #Cảnelien #Linh_phù_cửu_cung #Cây_đời #Tree_of_life

- Hộp giấy sang trọng - Túi giấy