LONG MALA 108 HẠT CẨM THẠCH MIX HOA SEN

2.600.000₫
Trạng thái : Hết hàng

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mã sản phẩm

PVN3746

Chuỗi 108 hạt ngọc cẩm thạch nước A 6mm kết hoa sen và agate. Mẫu có thể đeo cổ hoặc quấn 4 vòng tay. Nước ngọc rất đẹp. 

-------------

Ý NGHĨA CHUỖI HẠT ĐỐI VỚI VIỆC HÀNH TRÌ

Chuỗi Tràng có trong Phật giáo từ thời đức Phật còn tại thế. Kinh Pháp Hoa trong Phẩm Phổ Môn có nói về việc Ngài Vô Tận Ý cởi Chuỗi Anh Lạc giá trị trăm nghìn lượng vàng dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Vua Ấn Độ Tỳ Lưu Ly thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp môn diệt trừ phiền não, Phật dạy nhà vua dùng hạt một loại cây gọi là “Vô Hoạn Tử” hay là “Bồ Đề Tử” xâu thành chuỗi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não.

Theo truyền thống của Việt Nam cũng như của Trung Quốc, chuỗi hạt gồm 108 hạt tượng trưng cho sự xuyên suốt của Phật Giáo qua 108 chướng kiết sử, phiền não của chúng sinh. Ở Tây Tạng, người ta cũng quan niệm rằng chuỗi hạt đóng góp một phần không nhỏ đến việc thành tựu các pháp tu học.

Xin gởi đến các bạn lời khai thị của đạo sư Liên Hoa Sanh về chuỗi hạt. Đoạn trích dẫn dưới đây được trích dẫn từ cuốn Luận Giảng về Pháp hành Lokeshvara của thầy Hồng Nhật.

Ngài Liên Hoa Sanh dạy : "Loại chuỗi tốt nhất dùng tăng số lượng trì tụng là chuỗi làm bằng vài loại ngọc quý, loại chuỗi trung làm bằng hạt của cây hay hột của trái cây, loại chuỗi thấp làm bằng gỗ, đất, đá hay thuốc."

📿 Chuỗi làm bằng vỏ ốc, đất gỗ hay hạt từ cây hay quả có mục đích dùng để thành tựu các nghi thức và sự nghiệp tức tai (cầu an)

📿 Chuỗi làm bằng vàng sẽ thành tựu sự nghiệp tăng ích (cầu dồi dào)

📿 Chuỗi san hô đỏ thì tốt nhất cho việc thành tựu các nghi quỹ về kính ái (tăng uy lực)

📿 Chuỗi làm bằng sắt hay turquoise (lam ngọc) tốt trong các pháp hàng phục (phẫn nộ)

📿 Chuỗi làm bằng Dzi hay các loại đá quý có thể dùng để thành tựu bất cứ loại sự nghiệp nào mà ta cần làm.

📿 Chuỗi làm bằng hạt đá mơ (apricot stone) sẽ thành tựu sự nghiệp công ích

📿 Bằng hạt bồ đề sẽ thành tựu mọi bộ pháp, bằng hạt raksa thành tựu pháp hàng phục, làm bằng gỗ cây bồ đề thành tựu sự nghiệp tức tai, bằng hạt trái dâu thành tựu pháp kính ái, bằng gỗ cây đào (gỗ gụ) thành tựu pháp hàng phục

📿 chuỗi bằng ngà, nhất là ngà voi, thành tựu mọi sự nghiệp

📿 Bằng đá tốt cho phép tăng ích, làm bằng dược liệu tốt cho phép hàng phục, bằng các loại châu ngọc tốt cho mọi pháp.

⭐ Chuỗi bằng sắt hay thép sẽ tích tụ công đức mỗi lần trì niệm một cách tổng quát, chuỗi bằng đồng hơn gấp bốn lần, bằng raksa hơn 20 triệu lần, bằng ngọc trai gấp 100 triệu lần, bằng bạc gấp 100.000 lần, bằng hồng ngọc trai gấp hơn 100 triệu lần, chuỗi hạt bồ đề vô lượng lợi ích khi tác bốn pháp.

Ý nghĩa số hạt trong xâu chuỗi Phật giáo:

✅ 108 hạt: Tượng trưng cầu chứng 108 tam muội, dứt trừ 108 phiền não.

✅ 54 hạt: Biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ tát là: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Tứ thiện căn nhân địa.

✅ 42 hạt: Tượng trưng 42 giai vị tu hành của Bồ tát là: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.

✅ 27 hạt: Tượng trưng 27 hiền vị thuộc 4 hướng, 4 quả của Tiểu thừa, tức 18 vị Hữu học của 4 hướng 3 quả trước và 9 vị Vô học của quả A la hán.

✅ 21 hạt: Biểu thị 21 vị: Thập địa, Thập Ba la mật và quả vị Phật.

✅ 14 hạt: Biểu thị 14 thứ Vô úy của Quán Âm.

✅ 1.080 hạt: Biểu thị 10 cõi, mỗi cõi có đủ 108 hạt nên cộng lại là 1.080 hạt.

(OM tổng hợp thông tin)

- Hộp giấy sang trọng - Túi giấy